Verbinding Landbouw en Zorg

De zorgboerderij is zelfstandig en de financiering gebeurt buiten de zorginstelling om, bijvoorbeeld via WLZ of de WMO via de gemeente.

We zijn aangesloten bij stichting BEZINN (Boer En Zorg in Noord Nederland) en bij de Federatie van Landbouw en Zorg.

Zie ons klachtenreglement.

Ons bedrijf voldoet aan de eisen van het GD Keurmerk Zoönosen. Zoönosen zijn ziekten die overdraagbaar zijn van dier op mens.

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Sinds juli 2012 hebben we het Keurmerk ” Kwaliteit laat je zien! ” in ons bezit! We zijn trots en blij dat we aan alle eisen voldoen als zorgboerderij!

Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen